Hòa Bình đạt Top V1000

news

Theo công bố mới đây của Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Hòa Bình vinh dự xếp hạng 235/1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong năm 2012.

Theo công bố mới đây của Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Hòa Bình vinh dự xếp hạng 235/1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong năm 2012.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên kết quả thu nhập từ doanh nghiệp và các cơ quan thuế, phản ánh tình hình nộp thuế doanh nghiệp từ năm 2008 đến năm 2011. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hòa Bình đạt được kết quả này (năm 2011, Hòa Bình xếp hạng 396/1000 doanh nghiệp). Kết quả này là một bước tiến lớn và là một đóng góp đáng khích lệ của Hòa Bình cho ngân sách quốc gia.

Tin liên quan