Tin tuyển dụng

10

Chuyên Viên D&B (Design And Build Specialist )

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Thi Công

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Tìm hiểu thêm

1

DESIGN & BUILD DIRECTOR

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên Viên Đào tạo

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó MEP/Giám Sát MEP

TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng Nhóm R&D (nghiên Cứu Công Nghệ/quản Lý Xây Dựng)

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

10

Kỹ Sư Triển Khai BIM

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Khối Lượng MEP

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm